RAZEM JEST ŁATWIEJ ? taka dewiza przyświeca powstałemu  w 2006roku Leszczyńskiemu Stowarzyszeniu ?RAZEM Z NAMI? Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną działającemu przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie.

Dzięki kreatywności i operatywności Zarządu i członków Stowarzyszenia, dzięki rodzicom oraz ludziom dobrej woli i wielkiego serca ?RAZEM Z NAMI ? działa i niesie pomoc. Za nami wiele akcji niosących wsparcie w trudnych życiowych sytuacjach , ratujących zdrowie i sprawność naszych wychowanków

Bieżąca działalność Stowarzyszenia oraz jej ślady znajdują swój wyraz na naszej stronie internetowej oraz na naszym koncie na Facebuku.

Cele Stowarzyszenia realizujemy poprzez: prowadzenie, popieranie i wspomaganie działalności na rzecz rozwoju, samorealizacji i życiowej adaptacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, doposażanie placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne, propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizowanie spotkań kongresów i konferencji poruszających problemy osób z obniżona normą intelektualną, tworzenie i realizowanie programów wychowawczo ? edukacyjnych spójnych z celami Stowarzyszenia, prowadzenie działalności naukowo badawczej, doradczej, szkoleniowej w zakresie celów Stowarzyszenia, współdziałanie z rodzicami, opiekunami, wychowawcami i nauczycielami dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.