Nasze Stowarzyszenie Razem z Nami oraz Zespół Szkół Specjalnych w Lesznie dołączyły do ogólnopolskiej akcji #mamgodność!


Godność osób niepełnosprawnych jest sprawą całego społeczeństwa i naszym zadaniem jest walczyć o nią każdego dnia.
Tegoroczne święto jest szczególne, gdyż wybrzmiewa nadzieją na budowę nowej szkoły specjalnej, której projekt Władze Miasta Leszna ujęły w swoich planach na przyszłość.
Inicjatywa nie doszłaby do skutku, gdyby nie ogromna determinacja Rodziców, dla których Godność ich dzieci to także godne warunki nauki, terapii i dostosowań do indywidualnych potrzeb.
Rodzice wraz z nauczycielami i uczniami patrzą w tym samym kierunku, tam, gdzie każdy głośno może powiedzieć #mamgodność!